31 މެއި 2016 (އަންގާރަ)

Avid College March Intake - Mikal News

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލް ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ 10 އަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ 10 ދަރިވަރުން ވަނީ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އެއެތެރެއިން ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ފުވައްމުލަކުގެ ދެދަރިވަރަކު ވަނީ ޙާސިލުކޮށްފައެވެ. ދެވަނާގައި އެއް ދަރިވަރަކު އަދި 4 ވަނާގައި 2 ދަރިވަރަކު، 5 ވަނާގައި އެއް ދަރިވަރަކު އަދި 8 ވަނާގައި 4 ދަރިވަރުން ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

World First Aid Day