30 ނޮވެމްބަރ 2015 (ހޯމަ)

Avid College January Intake - Mikal News

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް - މަލީހު

ހަތްދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. މަލީހި މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

World First Aid Day