25 ޖޫން 2016 (ހޮނިހިރު)


އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 7 ވަނަ އާއިއެކު ސައުސަން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 8 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކުގެ ދެބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ހައްވާ ސައުސަން 7 ވަނަ މަގާމާއިއެކު މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެއެވެ.

World First Aid Day