25 އޮކްޓޫބަރ 2016 (އަންގާރަ)


ފުވައްމުލަކުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ތިބީ 8485 ރައްޔިތުން

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދަފުތަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުން ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 8485 މީހުންނަށެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity