26 އެޕްރީލް 2015 (އާދީއްތަ)
ހޯދާ


ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ނިމިއްޖެ

ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތުއްތު ކުދިންގެ "ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015" އިއްޔެ ނިމިއްޖެއެވެ.

World First Aid Day