20 އޯގަސްޓް 2018 (ހޯމަ)


އީޔޫގެ އެހީގައި ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ، އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވާނެ - ޝައިޚް ޝަފީއު

އީޔޫގެ އެހީއާއިއެކު ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޝައިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޝައިޚް ޝަފީއު މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރައްވާފައިވާ ސްޓެޓަސްއެއްގައެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity