31 އޮކްޓޫބަރ 2014 (ހުކުރު)
ހޯދާ


ބަނގުރާ ކައްކަމުން ގެންދިޔަ ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

World First Aid Day