10 ފެބުރުއަރީ 2016 (ބުދަ)

Avid College March Intake - Mikal News

ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ފުވައްމުލަކުގެ ޚާއްސަ ކައްޓެޅި ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ

ކަތަމަރާނުގައި ރާއްޖެ ވަށައި ބުޖެހުމަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ)އަށް ފުވައްމުލަކުން ޚާއްސަ ކައްޓެޅި ފަރީއްކޮޅެއް ދިނުން މިރޭ ބަދދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބާވާފައި ވެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަލާޙު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މިރޭ ދިން ...

World First Aid Day

I am for Humanity