28 މެއި 2018 (ހޯމަ)


ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރުވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ރިއާލް އަށް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗު ސްޕެއިންގެ ރިއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެ ޓީމަށް ވަނީ ވިދިވިދިގެން 3 ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ޝަރަފު ލިބިފައެވެ. ރޭގެ މެޗު ރިއާލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 ން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަރޕޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

World First Aid Day