ސީއީއޯ އަބްދުﷲ އެންސްޕާއިން ވަކިކޮށްފި

އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ (ހުނުބޮލި އަބުލޯ) އެމަގާމުން ވަކިކޮށް އެހެންމީހަކު އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު މީޑިއާއަށް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އެންސްޕާގެ ސީއީއޯކަމަށް މުޖުތަބާ ޖަލީލު ހަމަޖައްސަވާފައި...

ހޭޒް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

  2014 September 11

ފުނާޑު ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައީޓީ އިން "ކަންނަ" ބްރޭންޑްގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑްއެއް ނެރެނީ..

  2014 September 09

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދޫޑިގަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

  2014 September 09

ޑްރަގް ކޯޓުން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

  2014 September 09

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކ.ކާށިދޫ އަދި ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވަލައިގެން މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

  2014 September 07

ހޯމްލައިން އިން ކުލަ ވަގުތުން ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

  2014 September 07

އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯލް ސެމެސްޓަރ ފެށެނީ

  2014 September 07

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިން ކޯހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަނީ

  2014 September 06

އެމްޖޭއެމް ސުކޫލްގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒަކާއި ޖަމްބަލްސޭލެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

  2014 September 06

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  2014 September 05